Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

Звіт про результати проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг «догляд вдома», «соціальна адаптація», «денний догляд», «натуральна допомога», «консультування» та «представництво інтересів

Дата: 01.03.2024 09:57
Кількість переглядів: 166

 

Звіт

про результати проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг «догляд вдома», «соціальна адаптація», «денний догляд», «натуральна допомога», «консультування» та «представництво інтересів»  у Комунальному закладі Територіальний центр надання соціальних послуг

Котелевської селищної ради 

   29.02.2024                                                                                          селище Котельва

         Комунальним закладом Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради на виконання ст. 11 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», наказів Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 року № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома», від 18.05.2015 року №514 «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації»; від 30.12.2015 року №1261 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів», від 30.07.2013 року №452 «Про затвердження Державного стандарту денного догляду», від 25.03.2021 року №147 «Про затвердження Державного стандарту натуральної допомоги», від 02.07.2015 року №678  «Про затвердження Державного стандарту консультування» та з метою визначення відповідності наданих соціальних послуг Державним стандартам цих послуг та потребам їх одержувача, забезпечення надання населенню гарантованих державою якісних соціальних послуг, оптимізації та удосконалення діяльності, підвищення рівня професійної компетенції працівників, покращення якості надання соціальних послуг особам похилого віку та особам з інвалідністю проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг «догляд вдома», «стаціонарний догляд», «соціальна адаптація» «денний догляд», «натуральна допомога», «консультування» та «представництво інтересів».

                  Внутрішню оцінку якості соціальних послуг, які надалися у відділеннях соціальної допомоги вдома, організації надання адресної натуральної та грошової допомоги та денного перебування Комунального закладу Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради відповідно до наказу директора територіального центру від 01.02.2024 року № 13 «Про проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг»  проведено в  лютому 2024 року.   

          Наказом директора територіального центру від 01.02.2023 року № 13 «Про проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» створено комісію з моніторингу та проведення внутрішнього оцінювання якості соціальних послуг, призначено відповідальну особу. Директором затверджено план проведення внутрішнього оцінювання якості соціальних послуг, які надаються територіальним центром та план проведення засідань комісії з внутрішнього оцінювання якості соціальних послуг. Наказом директора затверджено програму стажування новоприйнятих працівників Комунального закладу Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради.          

             Членами комісії ведеться постійний аналіз якісних та кількісних показників надання соціальних послуг «догляд вдома»,  «соціальна адаптація», «денний догляд», «натуральна допомога», «консультування» та «представництво інтересів».  Результати обговорюються на засіданнях комісії щомісяця та заносяться до протоколу.

           Пріоритетні завдання у проведенні оцінки полягали у:

 • дотриманні вимог до соціальних послуг, встановлених Державними   стандартами;
 • оптимізація роботи відділень, які надають соціальні послуги;
 • підвищення рівня професійної компетентності персоналу;
 • дотримання встановленого рівня якості соціальних послуг та його підвищення;
 • визначення результативності надання соціальних послуг;
 • виявлення випадків порушення чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг, вжиття заходів щодо їх усунення та аналіз причин, внаслідок яких відбулися такі порушення;
 • виявлення позитивних і негативних тенденцій у процесі надання соціальних послуг, підготовка пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг й поширення успішного досвіду.

           Оцінка проводилася за наступними показниками якості:

 •  адресність та індивідуальний підхід;
 •  результативність;
 •  своєчасність;
 •  доступність та відкритість;
 •  зручність;
 •  повага до отримувача;
 •  професійність.

            Під час проведення внутрішньої оцінки якості застосовувалися наступні методологічні заходи: перевірка та аналіз документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг; спостереження за процесом надання соціальних послуг; опитування отримувачів соціальних послуг; бесіди з персоналом відділення соціальної допомоги вдома, філії відділення стаціонарного догляду,  що розташоване в с. Велика Рублівка, відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги та відділення денного перебування.

             Задля отримання інформації щодо якості наданих соціальних послуг, необхідної  для оцінки й поліпшення їх якості та вивчення реального стану надання соціальних послуг і відповідності їх вимогам Державним стандартам та індивідуальним потребам, у зв’язку з військовим станом, здійснювалося вибіркове опитування отримувачів соціальних послуг за місцем проживання, по телефону та в приміщенні територіального центру.

           За кожним показником якості, за відповідними критеріями оцінювання, з врахуванням результатів опитування, спостереження за процесом надання соціальної послуги, перевірки документації, на підставі  співвідношення оцінки до загальної кількості залучених до перевірки отримувачів, виставлялася оцінка якості, виражена  відсотковим еквівалентом.

           Відповідно до Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, відсотковий еквівалент від 80% до 100% відповідає статусу «добре», від 51% до 79% відповідає статусу «задовільно», відсотковий еквівалент нижчий за 50% відповідає статусу «незадовільно».

 

 

Відділення соціальної допомоги
вдома

Показники якості соціальної послуги «догляд вдома»

Адресність та індивідуаль-ний підхід

Результа-тивність

Своєчас-ність

Доступність

Зручність

Повага до
отримувачів

Професій-ність

 

«Добре»

100%

«Добре»

94%

«Добре»

100%

«Добре»

93%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

96%

    Узагальнений статус «Добре»

   

Відділення денного перебування

Показники якості соціальної послуги «соціальна адаптація»

Адресність та індивідуаль-ний підхід

Результа-тивність

Своєчасність

Доступність

Зручність

Повага до
отримувачів

Професійність

«Добре»

100%

«Добре»

96%

«Добре»

100%

«Добре»

95%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Задовільно»

100%

      Узагальнений статус «Добре»

Показники якості соціальної послуги « денний догляд»

Відділення денного перебування

Адресність та індивідуаль- ний підхід

Результа-тивність

Своєчасність

Доступність

Зручність

Повага до
отримувачів

Професійність

 

«Добре»

100%

«Добре»

97%

«Добре»

100%

«Добре»

95%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

Узагальнений статус «Добре»

Показники якості соціальної послуги « представництво інтересів»

Відділення денного перебування

Адресність та індивідуаль- ний підхід

Результа-тивність

Своєчасність

Доступність

Зручність

Повага до
отримувачів

Професійність

 

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

88%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

Узагальнений статус «Добре»

Показники якості соціальної послуги « консультування»

Відділення денного перебування

Адресність та індивідуаль- ний підхід

Результа-тивність

Своєчасність

Доступність

Зручність

Повага до
отримувачів

Професійність

 

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

88%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

Узагальнений статус «Добре»

Показники якості соціальної послуги « натуральна допомога»

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

Адресність та індивідуаль- ний підхід

Результа-тивність

Своєчасність

Доступність

Зручність

Повага до
отримувачів

Професійність

 

«Добре»

100%

«Добре»

93%

«Добре»

100%

«Добре»

93%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

97%

Узагальнений статус «Добре»

Згідно проведеної оцінки встановлено, що отримувачі соціальних послуг задоволені їх якістю, зокрема:

-    адресність та індивідуальний підхід – для кожного отримувача послуг  визначені потреби та складені відповідні індивідуальні плани, в переважній більшості випадків  плани повністю відповідають потребам отримувача соціальної послуги, перегляд планів здійснюється відповідно до вимог Державних стандартів, всі працівники, які безпосередньо надають послуги, ознайомлені з індивідуальними планами. Відповідно до рішення  шостої сесії селищної ради восьмого скликання від 26.02.2021 року №226 «Про умови надання соціальних послуг Комунальним закладом Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради» та рішення третьої сесії селищної ради восьмого скликання від 23.12.2020 року №74 «Про умови надання соціальних послуг Комунальним закладом Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради»  забезпечено надання соціальної послуги «догляд вдома» особам похилого віку та особам з інвалідністю за рахунок бюджетних коштів. Відповідно до рішенням третьої сесії селищної ради восьмого скликання від 23.12.2020 року №74 «Про умови надання соціальних послуг Комунальним закладом Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради»  забезпечено за рахунок бюджетних коштів надання соціальних послуг «соціальна адаптація», «денний догляд» та «натуральна допомога» учасникам АТО та ООС, потерпілим  внаслідок аварії на ЧАЕС І категорії, воїнам – інтернаціоналістам (незалежно від віку).

-   результативність – проводиться опитування отримувачів соціальних послуг, збір відгуків та пропозицій та реагування на пропозиції,  відмічено позитивні зміни психоемоційного стану в порівнянні з періодом, коли соціальні послуги не надавалися, у  переважної більшості отримувачів послуг  відчуття турботи та моральної підтримки; скарг на неякісне надання соціальних послуг від отримувачів соціальних послуг та їх рідних не було.     Протягом 2023 року опитуванням охоплено 235 отримувачів, які отримують соціальну послугу «догляд вдома», що станом на 01.01.2024 склало 87% від загальної кількості отримувачів; 614 отримувачів у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги – 64%; 311 отримувачів у відділенні денного перебування – 100%. У книзі скарг, відгуків та пропозицій зафіксовано 138 схвальних відгуків щодо  надання якісних  соціальних послуг надавачем.  

 -   своєчасність – рішення про надання соціальних послуг приймається вчасно, протягом 10 днів з моменту звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги. Визначення індивідуальних потреб отримувача та складання індивідуальних планів здійснюється з дотриманням термінів, двосторонній договір підписується з кожним отримувачем вчасно, а строки та терміни надання соціальних послуг відповідають зазначеним у індивідуальних планах.

-   доступність та відкритість – всі приміщення, в яких розташовані відділення  територіального центру, відповідають санітарним та протипожежним нормам,  приміщення обладнано пандусом з поручнями, на всіх дверях розташовані написи з прізвищем, ім’ям та по батькові надавачів соціальних послуг, в коридорі є місця для відпочинку, у  приміщенні розміщені інформаційні стенди з відповідними матеріалами, в наявності є буклети  та пам’ятки. Для забезпечення надання соціальної послуги «денний догляд» наявна  ліцензія на провадження господарської діяльності з  медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою.

         В Комунальному закладі Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради для забезпечення якісного надання соціальної  послуги з догляду вдома  впроваджено надання соціальних послуг мультидисциплінарної командою Мобільної соціальної служби. Автомобіль отриманий  в межах проєкту  ПРООН в Україні «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» за фінансової  підтримки  ЄС. Мультидисциплінарна команда Мобільної соціальної служби, до складу якої входять фахівець із соціальної роботи, соціальний працівник, соціальний робітник, перукар,  водій, робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків інші спеціалісти, забезпечила надання соціальної послуги з догляду вдома отримувачам.

-   повага до отримувача – більшість опитаних отримувачів соціальних послуг позитивно оцінили ставлення до них надавачів соціальних послуг, негуманні та дискримінаційні дії щодо отримувачів соціальної послуги відсутні, наявна  інформація на стендах щодо правозахисних організацій та порядку надання скарг, принцип конфіденційності на належному рівні – не допускається розголошення інформації щодо отримувачів стороннім особам;

-    професійність – штатний розпис сформовано відповідно до чинного законодавства , посадові інструкції затверджені згідно чинного законодавства. В особових справах працівників містяться документи про освіту та підвищення кваліфікації. Всі працівники та соціальні робітники володіють необхідними знаннями і навичками. Вчасно проводяться атестації соціальних працівників та підвищення кваліфікації медиків. Розроблений план проведення семінарів, навчань для соціальних робітників, проводяться наради з питань надання соціальних послуг щомісяця та за потреби, розроблений план стажування новоприйнятих працівників. В 2023 році проведено атестацію фахівця із соціальної допомоги вдома відділення соціальної допомоги вдома; фахівець із соціальної роботи, соціальні працівники та  соціальні робітники успішно пройшли навчання за темою: «Особливості роботи з людьми старшого віку та способи покращення якості їхнього життя», 4 соціальні робітники взяли участь у тренінгу на тему: «Догляд за клієнтами в домашніх умовах  для соціальних працівників та соціальних робітників, а також медсестер громад».

        Згідно наказу Міністерства соціальної політики України від 12,06.2020 року №414 плану та графіку проведення супервізій протягом 2023 року проведено супервізії  для новоприйнятих працівників  не рідше ніж один раз на 2 тижні упродовж місяця для працівників у період адаптації, один раз на квартал для нових працівників упродовж першого року роботи, не рідше ніж один раз на півроку для всіх працівників з  метою надання професійної підтримки працівникам, що надають соціальні послуги, а саме: подолання труднощів в роботі; аналіз та усунення недоліків; навчання працівників підходам та методикам роботи; дотримання етичних норм та стандартів надання соціальних послуг; запобігання виникненню професійного вигорання; забезпечення емоційної підтримки.

          Надавачі соціальних послуг вчасно проходять медичні огляди та мають медичні книжки,  працівники відділень частково забезпечені необхідним  спецодягом, інвентарем та велосипедами, відповідно до додатку №5 колективного договору про норми видачі спецодягу, спецвзуття, засобів пересування та інших нематеріальних активів працівникам територіального центру, але залишається проблема з забезпеченням  проїзними квитками чи відшкодуванням за проїзд.

         Крім якісних показників, оцінка якості надання соціальних послуг проводилася і за  кількісними показниками: наявність скарг і подяк, кількість задоволених звернень з надання соціальних послуг, періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальних послуг.

        Оцінка кількісного показника „кількість  скарг”: від 0 % до 20 % - статус „добре”, від 21% до 50 % - „задовільно”, від 51 % до 100 % - „незадовільно”.

        Кількісний показник соціальних послуг «догляд вдома», «соціальна адаптація» « денний догляд», «консультування», «натуральна допомога» та «представництво інтересів» відповідає статусу «добре».

        Таким чином, діяльність відділення соціальної допомоги вдома, відділення адресної натуральної та грошової допомоги та відділення денного перебування оцінена за статусом «добре».

         У 2024 році в територіальному центрі планується провести ряд заходів, спрямованих на удосконалення процесу надання соціальних послуг і підвищення якості надання соціальних послуг, а саме:

-  забезпечити якісне надання соціальних послуг особам похилого віку та особам з інвалідністю;

-  забезпечити якісне надання соціальних послуг особам похилого віку та особам з інвалідністю мультидисциплінарної командою Мобільної соціальної служби;

-   активізувати роботу по виявленню потреб осіб похилого віку та осіб з інвалідністю в наданні соціальних послуг враховуючи індивідуальний підхід та з урахуванням фізіологічного та психологічного стану;

-  забезпечити своєчасне та результативне реагувати на звернення громадян щодо надання  соціальних послуг;

-   охопити    опитуванням, з  метою  забезпечення  якості    надання соціальних послуг,

максимальну кількість отримувачів соціальних послуг;

підтримувати в актуальному стані інформаційні стенди, активізувати роботу  щодо проведення інформаційно – роз’яснюючої роботу серед населення територіальної громади через  вебсайт Котелевської селищної ради, сторінку у соціальній мережі фейсбук та газету «Народна трибуна» щодо соціальних послуг, які надаються територіальним центром, продовжити виїзди на території старостатів з метою проведення просвітницької роботи та надання соціальних послуг;

- розглянути фінансову можливість щодо зміцнення матеріально-технічної бази  відділень територіального центру, з метою покращення якості надання соціальних послуг;

- забезпечити проведення атестації соціальним працівникам, та за потребою курсів підвищення кваліфікації;

-  проводити планову та за потребою позапланову супервізію працівників, які надають соціальні послуги;

 -  вчасно забезпечувати проведення  оцінки потреб отримувачів соціальних послуг та перегляд індивідуальних  планів надання соціальних послуг;

 - забезпечити дотримання вимог, показників якості, строків, принципів, встановлених у Державних стандартах соціальних послуг.

      Отримувачі соціальних послуг відзначили увагу та небайдужість працівників територіального центру до їх потреб, повагу до особистих переконань, безпеку під час отримання послуг,  дотримання вимог щодо конфіденційності особистої інформації та висловили свою довіру як на сьогоднішній день, так і на майбутнє. Така оцінка є однією з найважливіших складових оцінки діяльності територіального центру.

 

 

 

       Голова комісії:                                        Наталія ДУДЧЕНКО

                                                                        директор територіального центру

   

 

      Члени комісії:                                          Наталія ШИЛО

                                                                        заступник директора –завідувач відділення

                                                                        соціальної допомоги вдома

 

                                                                        Світлана БІЛЕЦЬКА – головний бухгалтер

                                                                        відділу бухгалтерського обліку та звітності

 

                                                                        Катерина ЛИСЕНКО – завідувач

                                                                        відділення денного перебування                                                           

                                                                       

                                                                        Світлана БОРОДАЙ – завідувач

                                                                        відділення організації надання адресної

                                                                        натуральної та грошової допомоги                                                           

                                                                       

                                                                         Інна ЛИСЕНКО – фахівець із соціальної

                                                                         роботи відділення соціальної допомоги

                                                                         вдома


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних