Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

ОГОЛОШЕННЯ  про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Дата: 07.04.2023 09:06
Кількість переглядів: 276

                                                                                                            

 

 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

  1. Планована діяльність.

Метою планованої діяльності є нове будівництво комплексу корівників безприв’язного утримання корів з доїльно-молочним блоком, гноєсховища та силосних траншей, зі збільшенням потужності для вирощування великої рогатої худоби до 2000 голів, на території  молочно-товарної ферми по вул. Шишкіна, 2, с. Більськ, Полтавського району Полтавської області, яка знаходиться за межами населеного пункту села Більськ, в адміністративних межах Котелевської територіальної громади Полтавського району Полтавської області.

В межах території планованої діяльності передбачається нове будівництво корівників безприв’язного утримання корів з перехідною галереєю, будівлі для дорощування телят, силосних траншей, реконструкція з розширенням доїльно-молочного блоку, а також система інженерних споруд видалення, обробки, підготовки та використання гною. Також передбачено комплекс заходів, щодо благоустрою даної території та під'їзних шляхів до неї.

Передбачено влаштування паркувального майданчика для легкового транспорту для використання людьми з інвалідністю.

Утримання дійних корів у корівниках передбачається безприв’язним способом з відпочинком у боксах. Порівняно з прив’язним, безприв’язне утримання корів дозволяє значно скоротити витрати праці, сприяє її раціоналізації і дозволяє ефективніше використовувати засоби механізації виробництва.

Нове будівництво планується на трьох земельних ділянках: ділянка проектування №1, площею  20,27 га, знаходиться в довгостроковій оренді Товариства з обмежено  відповідальністю «СКІФ» на підставі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку  від 25.01.2021 р. реєстраційний номер  НВ-5317529252021. Кадастровий номер земельної ділянки 5322280400:00:002:1008. Цільове призначення земель – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Ділянка проектування №2, площею  5,2038 га, знаходиться в довгостроковій оренді Товариства з обмежено  відповідальністю «СКІФ». Кадастровий номер земельної ділянки 5322280400:00:002:0996. Цільове призначення земель – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Ділянка проектування №3, площею  13,7791 га, знаходиться в довгостроковій оренді Товариства з обмежено  відповідальністю «СКІФ». Кадастровий номер земельної ділянки 5322280400:00:001:0544. Цільове призначення земель – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

На ділянці №1 розташоване існуюче підприємство ВРХ та обслуговуюче його транспортне підприємство.

На земельній ділянці розташовані:

виробничі об’єкти:

-корівники;

-телятники;

-доїльний зал;

-навіси;

- вигульно-кормові майданчики;

-силосні траншеї;

-будівля складу комбікормів;

-вигульні майданчики з будівлею для вагів;

-дезбар’єр з прохідною;

до допоміжних об’єктів відносяться:

-адміністративно-побутова будівля;

-котельня;

-контрольно-пропускний пункт;

-господарсько-побутовий склад;

-їдальня;

-пилорама;

-плотня;

-гараж;

-майстерня;

-пожежне депо ІІІ типу;

-ангар транспортного підприємства;

-паркувальні майданчики легкових та вантажних автомобілів та с/г техніки;

-пожежні резервуари;

-пожежний водозабір.

Комплекс  інженерного забезпечення існуючого підприємства представлений:

- артезіанськими свердловинами;

- водонапірною баштою;

- водопроводом для господарських та протипожежних потреб;

- КТП-383, до якої підходять зовнішні лінії  електропередач;

-  дизельна генераторна, як аварійне джерело живлення;

-  внутрішня шляхова мережа з твердим покриттям;

-  зроблене вертикальне планування території.

Будівництво гноєсховища (лагун) площею 15000 м2 передбачено на двох земельних ділянках площею 5,2038 га – 5322280400:00:002:0996; площею 13,7791 га – 5322280400:00:001:0544 (буде використана частина ділянки). Ділянки знаходиться в оренді СТОВ «СКІФ» на підставі договорів оренди землі.

Утримання дійних корів у корівниках передбачається безприв’язним способом з відпочинком у боксах. Кожен корівник розподілений перегородками на дві секції.

Забезпечення питних, санітарно-гігієнічних, виробничих потреб та зрошення території передбачається за рахунок трьох закільцьованих артезіанських свердловин.

Напування корів передбачається з групових автонапувалок, що встановлені в приміщенні для утримання тварин.

Годівля тварин відбувається з центрального, наскрізного кормового столу.

З доїльним залом  корівники з’єднуються перехідними галереями. З кожної секції корівника організований вихід в перехідну галерею, з відкриттям воріт огорожі в напрямку руху тварин.

Для доїння корів використовується доїльна установка карусельного типу DairyRotor T8900 на 50 місць, виробництва фірми GEA. Передбачено триразове доїння корів на добу.

Видалення гною – механізоване з подальшим гідрозмивом на сепарацію. Далі, після сепарації, тверда і рідка фракції вивозяться на існуючі в господарстві площадки та лагуни для гною.

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 

  1. Суб'єкт господарювання.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНСТЮ «СКІФ», код ЄДРПОУ 03773211, місце знаходження юридичної особи: 38610, Полтавська область, Полтавський район, село Більськ, вулиця Центральна, будинок 01, тел.: (05350) 9-45-43, 9-45-35

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

  1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35., тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, контактна особа: Грицак Олена Анатоліївна, електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.

Висновок з оцінки впливу на довкілля що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться:

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться 

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35., тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, контактна особа: Грицак Олена Анатоліївна, електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua.

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауваженьі пропозицій.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів. Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35., тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, контактна особа: Грицак Олена Анатоліївна, електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua.

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

        

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.  

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності.

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності та додатки.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.

- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКІФ»: 38610, Полтавська область, Полтавський район, село Більськ, вулиця Центральна, будинок 01, з 07.04.2023 р., контактна особа Парамзіна Наталія Григорівна, тел.: (050) 925 99 25.

- Котелевська селищна рада Полтавського району Полтавської області: 38600, Полтавська обл., Полтавський р-н, смт Котельва, вул. Полтавський шлях, буд. 221, з 07.04.2023 р., контактна особа Корост Тетяна Михайлівна, тел.: (05350) 21250.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних