A A A K K K
для людей із порушенням зору
Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

Звіт  про результати проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг

Дата: 17.03.2022 14:47
Кількість переглядів: 1083

 

 

 

Звіт 

про результати проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг «догляд вдома», «стаціонарний догляд», «соціальна адаптація» «денний догляд», «натуральна допомога», «консультування» та «представництво інтересів»  у Комунальному закладі Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради 

   28.02.2022

                                                                                                          смт Котельва

         Комунальним закладом Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради на виконання ст. 11 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету міністрів України від 01.06.2020 №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», наказів Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 року № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома», від 29.02.2016 року №198  «Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили  здатність  до  самообслуговування   чи   не набули такої здатності»; від 18.05.2015 року №514 «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації»; від 30.12.2015 року №1261 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів», від 30.07.2013 року №452 «Про затвердження Державного стандарту денного догляду», від 25.03.2021 року №147 «Про затвердження Державного стандарту натуральної допомоги», від 02.07.2015 року №678  «Про затвердження Державного стандарту консультування» та з метою визначення відповідності наданих соціальних послуг Державним стандартам цих послуг та потребам їх одержувача, забезпечення надання населенню гарантованих державою якісних соціальних послуг, оптимізації та удосконалення діяльності, підвищення рівня професійної компетенції працівників, покращення якості надання соціальних послуг особам похилого віку та особам з інвалідністю проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг «догляд вдома», «стаціонарний догляд», «соціальна адаптація» «денний догляд», «натуральна допомога», «консультування» та «представництво інтересів».

                  Внутрішню оцінку якості соціальних послуг, які надаються у відділеннях соціальної допомоги вдома, стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, організації надання адресної натуральної та грошової допомоги та денного перебування Комунального закладу Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради відповідно до наказу директора територіального центру від 01.02.2021 року № 20 «Про проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг»   в  лютому 2022 року.   

          Наказом директора територіального центру від 01.02.2022 року № 20 «Про проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» створено комісію з моніторингу та проведення внутрішнього оцінювання якості соціальних послуг, призначено відповідальну особу, затверджено Положення про комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг Комунального закладу Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради та Порядок проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг. Директором затверджено план проведення внутрішнього оцінювання якості соціальних послуг, які надаються територіальним центром та план проведення засідань комісії з внутрішнього оцінювання якості соціальних послуг. Наказом директора затверджено програму стажування новоприйнятих працівників Комунального закладу Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради.         

             Членами комісії ведеться постійний аналіз якісних та кількісних показників надання соціальних послуг «догляд вдома», «стаціонарний догляд», «соціальна адаптація» «денний догляд», «натуральна допомога», «консультування» та «представництво інтересів».  Результати обговорюються на засіданнях комісії щомісяця та заносяться до протоколу.

             Пріоритетні завдання у проведенні оцінки полягали у:

 • дотриманні вимог до соціальних послуг, встановлених Державними   стандартами;

 • оптимізація роботи відділень, які надають послуги;

 • підвищення рівня професійної компетентності персоналу;

 • дотримання встановленого рівня якості соціальних послуг та його підвищення;

 • визначення результативності надання соціальних послуг;

 • виявлення випадків порушення чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг, вжиття заходів щодо їх усунення та аналіз причин, внаслідок яких відбулися такі порушення;

 • виявлення позитивних і негативних тенденцій у процесі надання соціальних послуг, підготовка пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг й поширення успішного досвіду.

           Оцінка проводилася за наступники показниками якості:

 • адресність та індивідуальний підхід;

 • результативність;

 • своєчасність;

 • доступність та відкритість;

 • зручність;

 • повага до отримувача;

 • професійність.

            Під час проведення внутрішньої оцінки якості застосовувалися наступні методологічні заходи: перевірка та аналіз документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг; спостереження за процесом надання соціальних послуг; опитування отримувачів соціальних послуг; бесіди з персоналом відділення соціальної допомоги вдома, філії відділення стаціонарного догляду,  що розташоване в с. Велика Рублівка, відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги та відділення денного перебування. 

             Задля отримання інформації щодо якості наданих соціальних послуг, необхідної  для оцінки й поліпшення їх якості та вивчення реального стану надання соціальних послуг і відповідності їх вимогам Державним стандартам та індивідуальним потребам, у зв’язку з карантином, здійснювалося вибіркове опитування отримувачів соціальних послуг за місцем проживання, по телефону та в приміщенні територіального центру.

           За кожним показником якості, за відповідними критеріями оцінювання, з врахуванням результатів опитування, спостереження за процесом надання соціальної послуги, перевірки документації, на підставі  співвідношення оцінки до загальної кількості залучених до перевірки отримувачів, виставлялася оцінка якості, виражена  відсотковим еквівалентом.

           Відповідно до Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, відсотковий еквівалент від 80% до 100% відповідає статусу «добре», від 51% до 79% відповідає статусу «задовільно», відсотковий еквівалент нижчий за 50% відповідає статусу «незадовільно».

 

Відділення соціальної допомоги
 вдома

Показники якості соціальної послуги «догляд вдома»

Адресність та індивідуаль-ний підхід

Результа-тивність

Своєчас-ність

Доступність

Зручність

Повага до
 отримувачів

Професій-ність

 

«Добре»

100%

«Добре»

90%

«Добре»

100%

«Добре»

93%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

97%

    Узагальнений статус «Добре»

Відділення

 стаціонар

ного

догляду

 

 

Показники якості соціальної послуги «стаціонарний догляд»

Адресність та індивідуаль-ний підхід

Результа-тивність

Своєчасність

Доступність

Зручність

Повага до
 отримувачів

Професійність

«Добре»

100%

«Добре»

96%

«Добре»

100%

«Задовільно»

88%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

    Узагальнений статус «Добре»

Відділення денного перебування

Показники якості соціальної послуги «соціальна адаптація»

Адресність та індивідуаль-ний підхід

Результа-тивність

Своєчасність

Доступність

Зручність

Повага до
 отримувачів

Професійність

«Добре»

100%

«Добре»

97%

«Добре»

100%

«Добре»

95%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Задовільно»

100%

      Узагальнений статус «Добре»

Показники якості соціальної послуги « денний догляд»

Відділення денного перебування

Адресність та індивідуаль- ний підхід

Результа-тивність

Своєчасність

Доступність

Зручність

Повага до
 отримувачів

Професійність

 

«Добре»

100%

«Добре»

97%

«Добре»

100%

«Добре»

95%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

Узагальнений статус «Добре»

Показники якості соціальної послуги « представництво інтересів»

Відділення денного перебування

Адресність та індивідуаль- ний підхід

Результа-тивність

Своєчасність

Доступність

Зручність

Повага до
 отримувачів

Професійність

 

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

88%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

Узагальнений статус «Добре»

Показники якості соціальної послуги « консультування»

Відділення денного перебування

Адресність та індивідуаль- ний підхід

Результа-тивність

Своєчасність

Доступність

Зручність

Повага до
 отримувачів

Професійність

 

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

88%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

Узагальнений статус «Добре»

Показники якості соціальної послуги « натуральна допомога»

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

Адресність та індивідуаль- ний підхід

Результа-тивність

Своєчасність

Доступність

Зручність

Повага до
 отримувачів

Професійність

 

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

88%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

«Добре»

100%

Узагальнений статус «Добре»

Згідно проведеної оцінки встановлено, що отримувачі соціальних послуг задоволені їх якістю, зокрема:

 • адресність та індивідуальний підхід – для кожного отримувача послуг  визначені потреби та складені відповідні індивідуальні плани, в переважній більшості випадків  плани повністю відповідають потребам отримувача соціальної послуги, перегляд планів здійснюється відповідно до вимог Державних стандартів, всі працівники, які безпосередньо надають послуги, ознайомлені з індивідуальними планами. Відповідно до рішення шостої сесії селищної ради восьмого скликання від 26.02.2021 року №226 «Про умови надання соціальних послуг Комунальним закладом Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради» та рішення третьої сесії селищної ради восьмого скликання від 23.12.2020 року №74 «Про умови надання соціальних послуг Комунальним закладом Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради»  забезпечено надання соціальної послуги «догляд вдома» особам похилого віку та особам з інвалідністю за рахунок бюджетних коштів. Відповідно до рішенням третьої сесії селищної ради восьмого скликання від 23.12.2020 року №74 «Про умови надання соціальних послуг Комунальним закладом Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради»  забезпечено за рахунок бюджетних коштів надання соціальних послуг «соціальна адаптація», «денний догляд» та «натуральна допомога» учасникам АТО та ООС, потерпілим  внаслідок аварії на ЧАЕС І категорії, воїнам – інтернаціоналістам (незалежно від віку).

 • результативність – проводиться опитування отримувачів соціальних послуг, збір відгуків та пропозицій та реагування на пропозиції,  відмічено позитивні зміни психоемоційного стану в порівнянні з періодом, коли соціальні послуги не надавалися, у  переважної більшості отримувачів послуг  відчуттям турботи та моральної підтримки; скарг на неякісне надання соціальних послуг від отримувачів соціальних послуг та їх рідних не було.     Протягом 2021 року опитуванням охоплено: 190 осіб, які отримують соціальну послугу «догляд вдома», що станом на 01.01.2021 склало 72% від загальної кількості отримувачів; 22 особиу відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги – 2%; 248 осіб у відділенні денного перебування – 100%.

      Виникають питання щодо виконання заходів, що складають зміст соціальної послуги «догляд вдома», а саме: вологе та генеральне прибирання, обробіток присадибних ділянок та ремонт житлових та допоміжних приміщень для отримувачів з ІІІ групою рухової активності, але дані питання вирішуються позитивно через відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;

 •  своєчасність – рішення про надання соціальних послуг приймається вчасно, протягом 10 днів з моменту звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги. Визначення індивідуальних потреб отримувача та складання індивідуальних планів здійснюється з дотриманням термінів, двосторонній договір підписується з кожним отримувачем вчасно, а строки та терміни надання соціальних послуг відповідають зазначеним у індивідуальних планах. З травня 2021 року проводилася робота по приведенню у відповідність до Державного стандарту натуральної допомоги особових справ отримувачів соціальної послуги «натуральна допомога». Станом на 01.01.2022 року переглянуто 1009 особових справ та укладено у двосторонньому порядку договора з отримувачами;

 • доступність та відкритість – всі приміщення, в яких розташовані відділення  територіального центру, відповідають санітарним та протипожежним нормам, обладнані сертифікованою системою пожежної сигналізації та устаткуванням передавання тривожних сповіщень, приміщення обладнані пандусами з поручнями, на всіх дверях розташовані написи з прізвищем, ім’ям та по батькові надавачів соціальних послуг, в коридорі є місця для відпочинку, у кожному з приміщень розміщені інформаційні стенди з відповідними матеріалами, в наявності є буклети  та пам’ятки. У відділеннях стаціонарного догляду та територіальному центрі проведений вогнезахисний обробіток дерев’яних конструкцій, кожного року проводиться експертиза зрізів дерев’яних конструкцій для визначення потреби у повторному обробітку дерев’яних конструкцій. Функціонування відділення стаціонарного догляду, що розташоване с. Деревки з 1 квітня 2021 призупинено, у зв’язку з потребою у капітальному ремонті приміщення. Для забезпечення надання соціальних послуг «денний догляд» та «стаціонарний догляд» проведена робота по внесенню змін до ліцензії на провадження господарської діяльності з  медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою у зв’язку з перейменуванням установи в Комунальний заклад Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради;

 • повага до отримувача – більшість опитаних отримувачів соціальних послуг позитивно оцінили ставлення до них надавачів соціальних послуг, негуманні та дискримінаційні дії щодо отримувачів соціальної послуги відсутні, наявна  інформація на стендах щодо правозахисних організацій та порядку надання скарг, принцип конфіденційності на належному рівні – не допускається розголошення інформації щодо підопічних стороннім особам;

 • професійність – штатний розпис сформовано відповідно до чинного законодавства , посадові інструкції затверджені згідно чинного законодавства. В особових справах працівників містяться документи про освіту та підвищення кваліфікації. Всі працівники та соціальні робітники володіють необхідними знаннями і навичками. Вчасно проводяться атестації соціальних працівників та підвищення кваліфікації медиків. Розроблений план проведення семінарів, навчань для соціальних робітників, проводяться наради з питань надання соціальних послуг щомісяця та за потреби. Надавачі соціальних послуг вчасно проходять медичні огляди та мають медичні книжки,  працівники відділень забезпечені необхідним спецодягом, інвентарем та велосипедами, відповідно до додатку №5 колективного договору про норми видачі спецодягу, спецвзуття, засобів пересування та інших нематеріальних активів працівникам територіального центру, але залишається проблема з забезпеченням проїзними квитками чи відшкодуванням за проїзд. 

         Крім якісних показників, оцінка якості надання соціальних послуг проводилася і за  кількісними показниками: наявність скарг і подяк, кількість задоволених звернень з надання соціальних послуг, періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальних послуг.

        Оцінка кількісного показника „кількість  скарг”: від 0 % до 20 % - статус „добре”, від 21% до 50 % - „задовільно”, від 51 % до 100 % - „незадовільно”.

       Кількісний показник соціальних послуг «догляд вдома», «стаціонарний догляд», «соціальна адаптація» « денний догляд», «консультування», «натуральна допомога» та «представництво інтересів» відповідає статусу «добре».

       Таким чином, діяльність відділення соціальної допомоги вдома, відділення стаціонарного догляду, відділення адресної натуральної та грошової допомоги та відділення денного перебування оцінена за статусом «добре».

         У 2022 році в територіальному центрі планується провести ряд заходів, спрямованих на удосконалення процесу надання соціальних послуг і підвищення якості надання соціальних послуг, а саме:

 

-   активізувати роботу по виявленню потреб осіб похилого віку та осіб з інвалідністю в наданні соціальних послуг враховуючи індивідуальний підхід та з урахуванням фізіологічного та психологічного стану; 

-  забезпечити своєчасне та результативне реагувати на звернення громадян щодо надання  соціальних послуг;

-   охопити опитуванням, з метою забезпечення якості надання соціальних послуг,

максимальну кількість отримувачів соціальних послуг;

підтримувати в актуальному стані інформаційні стенди, активізувати роботу щодо проведення інформаційно - розяснюючої роботу серед населення територіальної громади через  вебсайт Котелевської селищної ради, сторінку у соціальній мережі фейсбук та газету «Народна трибуна» щодо соціальних послуг, які надаються територіальним центром;

- продовжити виїзди на території старостатів з метою проведення інформаційно-  роз’яснюючої роботи та надання соціальних послуг;

- розглянути фінансову можливість щодо зміцнення матеріально-технічної бази  відділень територіального центру, з метою покращення якості надання соціальних послуг;

- забезпечити проведення атестації соціальним працівникам, та за потребою курсів підвищення кваліфікації;

 -  проводити супервізію працівників, які надають соціальні послуги;

-  вчасно забезпечувати перегляд індивідуальних  планів надання соціальних послуг. 

- продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державних стандартах соціальних послуг.

 -  забезпечити якість надання соціальних послуг особам похилого віку та особам з інвалідністю.

    Отримувачі соціальних послуг відзначили увагу та небайдужість працівників територіального центру до їх потреб, повагу до особистих переконань, безпеку під час отримання послуг,  дотримання вимог щодо конфіденційності особистої інформації та висловили свою довіру як на сьогоднішній день, так і на майбутнє. Така оцінка є однією з найважливіших складових оцінки діяльності територіального центру.

 

       Голова комісії:                                        Наталія ДУДЧЕНКО

                                                                        директор територіального центру

   

 

      Члени комісії:                                          Наталія ШИЛО

                                                                        заступник директора –завідувач відділення

                                                                        соціальної допомоги вдома

 

                                                                        Карина ФЕСАК – головний бухгалтер

                                                                        відділу бухгалтерського обліку та звітності

 

                                                                        Ольга МАРИНОХА – завідувач відділення

                                                                        стаціонарного догляду для постійного або

                                                                        тимчасового проживання 

 

                                                                        Катерина ЛИСЕНКО – завідувач

                                                                        відділення денного перебування                                                           

                                                                       

                                                                        Світлана БОРОДАЙ – завідувач

                                                                        відділення організації надання адресної

                                                                        натуральної та грошової допомоги                                                           

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних