Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

Інформаційна картка соціальної послуги «догляд вдома»

Дата: 09.02.2022 14:50
Кількість переглядів: 1047

 

Інформаційна картка соціальної послуги «догляд вдома»

 

 

Комунальний заклад Територіальний центр надання соціальних послуг

 Котелевської селищної ради

Відділення соціальної допомоги вдома

вул. Полтавський шлях, 218, смт Котельва, 38600, тел. (05350 2-19-43),

Е-mail: : tc_kotelva@ukr.net

Прийомні години:

Понеділок - четвер 800  - 1715 (обідня перерва 1200  - 1300)

П’ятниця 800  - 1600 (обідня перерва 1200  - 1300)

Назва соціальної послуги: «догляд вдома»

 

Зміст соціальної послуги: допомога у веденні домашнього господарства, у самообслуговуванні, при пересуванні по квартирі, в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; наданні інформації з питань соціального захисту населення: допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; допомога в оформленні документів.      

 

Форма надання соціальної послуги: денна

 

Термін надання соціальної послуги: може надаватись постійно (ІІІ група рухової активності – 2 рази на тиждень, ІV – 3 рази, V - 5 разів), періодично
(2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період),

 

Соціальні групи: особи похилого віку, особи з інвалідністю (які досягли 18 річного віку), крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві, або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляді, побутове та спеціальне медичне обслуговування, хворі з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як 4 місяці.   

 

Умови надання соціальної послуги: Відділення може надавати соціальну послугу «догляд вдома»:                     -за бюджетні кошти (безоплатно);

                       -за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно

                        до законодавства (платно);

                       - з установленням диференційованої плати.

Соціальні послуги понад обсяг, визначений державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

Документи, необхідні для отримання послуги: заява до структурного підрозділу  з питань соціального захисту населення Котелевської селищної ради. До заяви подаються наступні документи: копія паспорта громадянина України,копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-  платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю), медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі.

 

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги», Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома», Положення про Комунальний заклад Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради, Положення про відділення соціальної допомоги вдома, інші нормативні акти. 

 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи, ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа; необхідність цілодобового стороннього догляду; наявність медичних протипоказань (туберкульоз відкритої форми, алкогольна та наркотичні залежність).

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги «натуральна допомога»

Комунальний заклад Територіальний центр надання соціальних послуг

 Котелевської селищної ради

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

вул. Полтавський шлях, 218, смт Котельва, 38600, тел. (05350 2-32-66),

Е-mail: : tc_kotelva@ukr.net

Прийомні години:

Понеділок - четвер 800  - 1715 (обідня перерва 1200  - 1300)

П’ятниця 800  - 1600 (обідня перерва 1200  - 1300)

Назва соціальної послуги: «натуральна допомога»

 

Зміст соціальної послуги: прокат технічних засобів реабілітації, надання швацьких, кравецьких, перукарських послуг, послуг манікюрника, послуг із прання білизни та одягу, купання, ремонту взуття, побілка кімнат,  вологе та генеральне прибирання кімнат, обробітку присадибної ділянки, транспортні послуги, видача речей, що були у вжитку, тощо.

 

Форма надання соціальної послуги: денна

 

Термін надання соціальної послуги: може надаватись постійно, періодично, тимчасово.

 

Соціальні групи: особи похилого віку, особи з інвалідністю (які досягли 18 річного віку), хворі з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як 4 місяці, особи, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, а також у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, якщо вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю; внутрішньо переміщеним особам;учасники АТО та ОСС, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, воїнам - інтернаціоналістам незалежно від віку.

 

Умови надання соціальної послуги: Відділення може надавати соціальну послугу «натуральна допомога»:      -за бюджетні кошти (безоплатно);

                                     -за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб

                                      відповідно  до законодавства (платно);

                                     -з установленням диференційованої плати.

Соціальні послуги понад обсяг, визначений державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

Документи, необхідні для отримання послуги: заява до структурного підрозділу  з питань соціального захисту населення Котелевської селищної ради. До заяви подаються наступні документи: копія паспорта громадянина України,копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-  платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю).

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги», Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами), Положення про Комунальний заклад Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради, Положення про відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, інші нормативні акти. 

 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи, ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа.

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги «соціальна адаптація»

Комунальний заклад Територіальний центр надання соціальних послуг

 Котелевської селищної ради

Відділення денного перебування

вул. Полтавський шлях, 218, смт Котельва, 38600, тел. (05350 2-19-43),

Е-mail: : tc_kotelva@ukr.net

Прийомні години:

Понеділок - четвер 800  - 1715 (обідня перерва 1200  - 1300)

П’ятниця 800  - 1600 (обідня перерва 1200  - 1300)

 

Назва соціальної послуги: «соціальна адаптація»

 

Зміст соціальної послуги: участь в клубах за інтересами, клубах активного довголіття, університетах третього віку, допомогу в організації денної зайнятості та дозвілля; надання психологічної допомоги; бібліотека.

 

Форма надання соціальної послуги: денна

 

Термін надання соціальної послуги: може надаватись короскостроково, періодично, довгостроково.

 

Соціальні групи: особи похилого віку, особи з інвалідністю (які досягли 18 річного віку), хворі з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як 4 місяці, внутрішньо переміщеним особам;учасники АТО та ОСС, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, воїнам- інтернаціоналістам незалежно від віку.

 

Умови надання соціальної послуги: Відділення може надавати соціальну послугу «соціальна адаптація»:              -за бюджетні кошти (безоплатно);

                                          -за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб

                                            відповідно до законодавства (платно);

                                          - з установленням диференційованої плати.

Соціальні послуги понад обсяг, визначений державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

Документи, необхідні для отримання послуги: заява до структурного підрозділу  з питань соціального захисту населення Котелевської селищної ради. До заяви подаються наступні документи: копія паспорта громадянина України,копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-  платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю), медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги», Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 року №514 « Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації», Положення про Комунальний заклад Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради, Положення про відділення денного перебування, інші нормативні акти. 

 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи, ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа; наявність медичних протипоказань (туберкульоз відкритої форми, алкогольна та наркотичні залежність).

 

 

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги «денний догляд»

Комунальний заклад Територіальний центр надання соціальних послуг

 Котелевської селищної ради

Відділення денного перебування

вул. Полтавський шлях, 218, смт Котельва, 38600, тел. (05350 2-19-43),

Е-mail: : tc_kotelva@ukr.net

Прийомні години:

Понеділок - четвер 800  - 1715 (обідня перерва 1200  - 1300)

П’ятниця 800  - 1600 (обідня перерва 1200  - 1300)

Назва соціальної послуги: «денний догляд»

Зміст соціальної послуги: спостереження за станом здоров’я отримувачів соціальної послуги відповідно до медичних показань та рекомендацій ( вимірювання артеріального тиску, цукру в крові) надання реабілітаційних послуг (масаж, фізичні вправи, «Скандинавська ходьба», кінезіотерапія, ароматерапія).

Форма надання соціальної послуги: денна

 

Термін надання соціальної послуги: може  надаватись  постійно,  періодично,  тимчасово.

 

Соціальні групи: особи похилого віку, особи з інвалідністю (які досягли 18 річного віку), хворі з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як 4 місяці, внутрішньо переміщеним особам;учасники АТО та ОСС, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, воїнам- інтернаціоналістам незалежно від віку.

 

Умови надання соціальної послуги: Відділення може надавати соціальну послугу «денний догляд »:                  -за бюджетні кошти (безоплатно);

                       -за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно

                        до законодавства (платно);

                       - з установленням диференційованої плати.

Соціальні послуги понад обсяг, визначений державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

Документи, необхідні для отримання послуги: заява до структурного підрозділу  з питань соціального захисту населення Котелевської селищної ради. До заяви подаються наступні документи: копія паспорта громадянина України,копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-  платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю), медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі, направлення сімейного лікаря.

 

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги», Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 року №452 « Про затвердження Державного стандарту денного догляду», Положення про Комунальний заклад Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради, Положення про відділення денного перебування, ліцензія на медичну практику від 02.04.2020 року №761, інші нормативні акти. 

 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи, ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа; наявність медичних протипоказань (туберкульоз відкритої форми, алкогольна та наркотичні залежність та інші медичні протипоказання).

 

Інформаційна картка соціальної послуги «стаціонарний догляд »

Комунальний заклад Територіальний центр надання соціальних послуг

 Котелевської селищної ради

Філія відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання

 с. Велика Рублівка

вул. Брикеля,4, с. Велика Рублівка, 38600, тел. (9-41-88),  Е-mail: : tc_kotelva@ukr.net

Прийомні години:

Понеділок - четвер 800  - 1715 (обідня перерва 1200  - 1300)

П’ятниця 800  - 1600 (обідня перерва 1200  - 1300)

Назва соціальної послуги: «стаціонарний догляд»

 

Зміст соціальної послуги: створення умов для проживання, забезпечення харчуванням, твердим, м’яким інвентарем, допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування) спостереження за станом здоров’я, організація надання медичних та реабілітаційних послуг.

 

Форма надання соціальної послуги: цілодобово

 

Термін надання соціальної послуги: може надаватись постійно, тимчасово.

 

Соціальні групи: особи похилого віку, особи з інвалідністю (які досягли 18 річного віку), крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві, або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляді, побутове та спеціальне медичне обслуговування, хворі з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як 4 місяці.   

 

Умови надання соціальної послуги: Відділення може надавати соціальну послугу «стаціонарний догляд»:      -за бюджетні кошти (безоплатно);

                                    -за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно

                                    до законодавства (платно);

                                    - з установленням диференційованої плати.

Соціальні послуги понад обсяг, визначений державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

Документи, необхідні для отримання послуги: заява до структурного підрозділу  з питань соціального захисту населення Котелевської селищної ради. До заяви подаються наступні документи: копія паспорта громадянина України,копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-  платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю), медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі.

 

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги», Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 29.02.2016 №198 «Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності» (зі змінами), Положення про Комунальний заклад Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради, Положення про відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, ліцензія на медичну практику від 02.04.2020 року №761, інші нормативні акти. 

 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи, ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа; наявність медичних протипоказань (туберкульоз відкритої форми, алкогольна та наркотичні залежність, психічні захворювання).

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги «представництво інтересів»

Комунальний заклад Територіальний центр надання соціальних послуг

 Котелевської селищної ради

Відділення денного перебування

вул. Полтавський шлях, 218, смт Котельва, 38600, тел. (05350 2-19-43),

Е-mail: : tc_kotelva@ukr.net

Прийомні години:

Понеділок - четвер 800  - 1715 (обідня перерва 1200  - 1300)

П’ятниця 800  - 1600 (обідня перерва 1200  - 1300)

Назва соціальної послуги: «представництво інтересів»

Зміст соціальної послуги: ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами; допомога в оформленні або відновленні документів; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.

Форма надання соціальної послуги: денна

Термін надання соціальної послуги: періодично один раз на тиждень протягом місяця (тривалістю мінімум 30 хвилин на тиждень, але в сукупності не більше ніж 3 години на місяць, до першого перегляду індивідуального плану); один раз на місяць (тривалістю мінімум 30 хвилин) або на інший період - після перегляду індивідуального плану; разово тривалістю не більше ніж 3 години.

Соціальні групи: особи похилого віку, особи з інвалідністю (які досягли 18 річного віку), хворі з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як 4 місяці.

 

Умови надання соціальної послуги: Відділення  надає соціальну послугу «представництво інтересів»  за бюджетні кошти (безоплатно).

                     

Документи, необхідні для отримання послуги: заява до структурного підрозділу  з питань соціального захисту населення Котелевської селищної ради. До заяви подаються наступні документи: копія паспорта громадянина України,копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-  платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю).

 

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги», Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.12.2015 року № 1261 « Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів», Положення про Комунальний заклад Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради, Положення про відділення денного перебування, інші нормативні акти. 

 

 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи, ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа.

 

Інформаційна картка соціальної послуги «консультування»

Комунальний заклад Територіальний центр надання соціальних послуг

 Котелевської селищної ради

Відділення денного перебування

вул. Полтавський шлях, 218, смт Котельва, 38600, тел. (05350 2-19-43),

Е-mail: : tc_kotelva@ukr.net

Прийомні години:

Понеділок - четвер 800  - 1715 (обідня перерва 1200  - 1300)

П’ятниця 800  - 1600 (обідня перерва 1200  - 1300)

Назва соціальної послуги: «консультування»

Зміст соціальної послуги: проведення лекцій, бесід, зустрічей та індивідуальних консультацій з питань соціального захисту населення, соціально-правових питань, стосовно видів соціальної допомоги, питань отримання соціальних послуг, засобів реабілітації та умов їх отримання, надання інформації щодо суб’єктів, які надають соціальну послугу, надання психологічної допомоги,

Форма надання соціальної послуги: денна

Термін надання соціальної послуги: короткотривало, середньотривало, разово.

Соціальні групи: особи похилого віку, особи з інвалідністю (які досягли 18 річного віку), хворі з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як 4 місяці.

 

Умови надання соціальної послуги: відділення  надає соціальну послугу «консультування»  за бюджетні кошти (безоплатно).

                     

Документи, необхідні для отримання послуги:  при коротко- та середньотривалому наданні соціальної послуги заява подається до структурного підрозділу  з питань соціального захисту населення Котелевської селищної ради. До заяви додаються наступні документи: копія паспорта громадянина України,копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-  платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю).

 

при разовому кризовому консультуванні - безпосереднє звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника до надавача соціальної послуги, у тому числі за допомогою засобів зв’язку (телефону, електронної пошти, скайпу тощо);

при вуличному консультуванні - виявлення  осіб, з’ясування ситуації та проблемних питань за їхнім запитом.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги», Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 року № 678 « Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування», Положення про Комунальний заклад Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради, Положення про відділення денного перебування,  інші нормативні акти.

 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи, ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних