A A A K K K
для людей із порушенням зору
Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

Положення про відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Котелевської селищної ради

Дата: 14.02.2021 16:34
Кількість переглядів: 2047

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення двадцять шостої  сесії

селищної ради восьмого скликання

16 червня 2022 року 3243

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального

господарства, будівництва та інфраструктури

Котелевської селищної ради

 

1. Загальні положення.

1.1. Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Котелевської селищної ради (далі - відділ) є виконавчим органом селищної ради, який утворюється селищною радою, є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила, підпорядковується виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями селищного голови, рішеннями сесій селищної ради та виконавчого комітету, даним Положенням та іншими нормативними актами.

 

2. Основними завданнями відділу є:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури на території Котелевської селищної територіальної громади;
 • надання пропозицій щодо комплексного розвитку населених пунктів, забудови населених пунктів на території громади, поліпшення їх архітектурного вигляду, організація розроблення, забезпечення проходження експертизи і затвердження генеральних планів  населених пунктів та іншої містобудівної документації Котелевської селищної територіальної громади;
 • забезпечення додержання у сфері будівництва та архітектури державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
 • забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури, містобудування, об’єктів культурної спадщини, пам’яток історії, монументального мистецтва.
 • координація роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства по наданню послуг.
 • реалізація повноважень виконавчих органів селищної ради в частині здійснення постійного самоврядного контролю за дотриманням законодавства України про благоустрій населених пунктів, Правил благоустрою території населених пунктів Котелевської селищної територіальної громади.

 

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку з питань будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури та подає їх на розгляд сесії;

 • розглядає пропозиції по планах і програмах будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунальної власності;
 • здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури, містобудування, об’єктів культурної спадщини, пам’яток історії, монументального мистецтва;
 • готує і видає містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
 • готує і видає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
 • готує і видає листи, що містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки не видаються;
 • здійснює в установленому порядку контроль за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові територій;
 • залучає представників органів державного архітектурно-будівельного контролю до перевірок та зупинення будівництва, яке здійснюється з порушенням проектної документації або роботи проводяться без оформлення належним чином документів що дають право  на виконання будівельних робіт.
 • погоджує архітектурні рішення об’єктів благоустрою, малих архітектурних форм;
 • надає пропозиції щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Котелевської селищної ради;
 • готує та видає паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;
 • готує та видає витяг з містобудівної документації;
 • розглядає заяви від фізичних та юридичних осіб щодо присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомого майна та готує проекти рішень виконавчого комітету про присвоєння поштових адрес;
 • веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів громади, вносить пропозиції на сесію щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
 • організовує та проводить громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної  документації на місцевому рівні, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011року, проводить роботу з розгляду пропозицій громадськості;
 • надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення населених пунктів громади;
 • аналізує стан виконання селищних програм, бере участь у підготовці звіту щодо їх виконання;
 • здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання об’єктів комунального господарства та інфраструктури незалежно від форм власності;
 • надає пропозиції щодо розроблення і реалізації місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури.
 • здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства та інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період;
 • організовує контроль за здійсненням заходів спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального господарства та інфраструктури в осінньо-зимовий період;
 • надає пропозиції щодо облаштування об’єктів благоустрою;
 • координує роботу, пов’язану з наданням населенню житлово-комунальних послуг підприємствами – надавачами цих послуг незалежно від форм власності;
 • розробляє та подає до селищної ради пропозиції щодо використання та забудову територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;
 • візує проекти рішень селищної ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на предмет їх відповідності генеральним планам населених пунктів та іншій містобудівній документації;
 • здійснює облік житлового фонду та контроль за його використанням;
 • здійснює облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;
 • забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;
 • може складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою шляхом визначення виконавчим комітетом селищної ради уповноважених на те осіб, із числа працівників відділу;
 • погоджує місця розміщення об`єктів зовнішньої реклами;
 • надає адміністративні послуги згідно із законом у відповідній сфері;
 • організовує ведення містобудівного кадастру Котелевської селищної ради, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;
 • виконує інші функції відповідно до законодавства.

 

4. Відділ має право:

 • скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції, представляти селищну раду з цих питань в органах державної влади, на підприємствах, установах чи організаціях;
 • залучати спеціалістів інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • вносити селищному голові, виконкому, селищній раді пропозиції по покращенню роботи комунальних підприємств, вирішенню питань водопостачання, збирання, транспортування та знешкодженню побутових відходів, розробці схеми санітарної очистки населених пунктів Котелевської селищної  територіальної громади;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб державних установ, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні яких знаходяться об’єкти селищної інфраструктури, усунення виявлених правопорушень у галузі зовнішнього благоустрою територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних магістралей.

 

5. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради, а також підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

 

6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою згідно із законом «Про службу в органах місцевого самоврядування». Начальник відділу за посадою є головним архітектором Котелевської селищної ради.

 

7. Начальник відділу:

- здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, виконання завдань визначених цим Положенням, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

- несе персональну відповідальність за забезпечення виконання у повному обсязі та в установлені строки завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії ради, виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, іншими документами, що підлягають контролю, реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

- подає на затвердження сесії селищної ради положення про відділ;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради та виконавчого комітету;

- вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

- звітує перед селищним головою, виконавчим комітетом, сесією ради про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету ради, сесії селищної ради питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

- може входити до складу дорадчих органів, утворених виконавчим комітетом селищної ради;

- може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;

- представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Котелевської селищної ради, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва селищної ради;

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб структурного підрозділу;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- організовує інформаційне забезпечення роботи відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

8. Начальник відділу може мати заступника, який призначається на поса ду та звільняється з посади селищним головою згідно із законом «Про службу в органах місцевого самоврядування»..

Працівники відділу – посадові особи місцевого самоврядування, призначаються і звільняються з посади селищним головою.

 

9. Гранична чисельність та структура відділу затверджуються селищною радою. Штатний розпис відділу затверджується виконавчим комітетом селищної ради в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених селищною радою.

 

10. Відділ утворений зі статусом юридичної особи публічного права. Матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу, розрахункові операції здійснює відділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету Котелевської селищної ради.

 

11. Для здійснення повноважень має круглу печатку, штамп та бланк із зазначенням «Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Котелевської селищної ради»

 

12. Внесення змін та доповнень до Положення, визнання його таким, що втратило чинність, здійснюється за рішенням селищної ради.

 

13. Припинення діяльності відділу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), або ліквідації – за рішенням селищної ради.

 

 

 

 

Начальник відділу містобудування, архітектури,

житлово-комунального господарства

та інфраструктури

Котелевської селищної ради                                     Людмила ВОЛОТКОВСЬКА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних