A A A K K K
для людей із порушенням зору
Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

Положення про відділ з питань земельних ресурсів та охорони природного навколишнього середовища виконавчого комітету Котелевської селищної ради

Дата: 16.02.2021 15:33
Кількість переглядів: 430

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення п’ятої позачергової

сесії селищної ради

восьмого скликання

29.01.2021 № 117

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань земельних ресурсів та охорони природного навколишнього середовища виконавчого комітету

Котелевської селищної ради

 

І. Загальні положення

1.1. Відділ з питань земельних ресурсів та охорони природного навколишнього середовища (далі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Котелевської селищної ради, який утворюється селищною радою, є підзвітним і підконтрольним селищній раді, підпорядкованим виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 1.2. Головною метою відділу є задоволення потреб територіальної громади у сфері регулювання земельних ресурсів та охорони природного навколишнього середовища.

 1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про Державний земельний кадастр», Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Податковим кодексом України» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інструкцією з діловодства Котелевської селищної ради та її виконавчих органів, регламентами Котелевської селищної ради та її виконавчих органів, рішеннями Котелевської селищної ради і їх виконавчих комітетів, розпорядженнями голови Котелевської селищної ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

1.4. Положення про відділ, яким регулюється його організаційно-правовий статус, штатна чисельність відділу затверджуються рішенням Котелевської селищної ради.

1.6. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади за розпорядженням селищного голови в установленому законодавством порядку.

  1.7. Посадові інструкції працівників відділу, у тому числі начальника та заступника начальника, розробляються начальником відділу та затверджуються селищним головою.

1.8. Відділ правами юридичної особи не володіє, не має свого бланку та печатки. Для листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, установами, підприємствами, громадянами тощо використовується бланк виконавчого комітету Котелевської селищної ради. Для скріплення підпису посадових осіб відділу використовується гербова печатка виконавчого комітету Котелевської селищної ради,  гербова печатка Котелевської селищної ради або печатка «для довідок» в залежності від статусу документа.

 1.9. Припинення діяльності відділу здійснюється на підставі рішення Котелевської селищної ради.

 ІІ. Основні завдання відділу

2.1. Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших законних нормативних та піднормативних актів України.

2.2. Організація роботи розгляду звернень громадян та юридичних осіб.

2.3. Підготовка проектів рішень Котелевської селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Котелевського селищного голови з питань земельних відносин.

2.4. Підготовка проектів рішень Котелевської селищної ради з питань передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян, надання земельних ділянок у користування фізичним та юридичним особам, зміни цільового призначення, вилучення, викупу із земель комунальної власності, зміну землекористування відповідно до Земельного кодексу України.

2.5. Внесення пропозицій до відповідних інстанцій, при формуванні та підготовці проектів нормативно-правових актів галузі регулювання земельних відносин.

2.6. Здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, надходження орендної плати за землю, контроль за складанням землевпорядної документації, надання пропозицій  раді громади при вирішенні питань у галузі земельних відносин.

2.7. Підготовка договорів оренди землі щодо земельних ділянок наданих рішеннями селищної ради у оренду, облік укладених та зареєстрованих договорів оренди земельних ділянок комунальної власності.

2.8. Створення умов для раціонального і економічно-обґрунтованого використання земель селища та сіл селищної ради.

2.9. Розроблення і подання Котелевській селищній раді, виконавчому комітету, селищному  голові необхідних розрахунків і обґрунтувань програм

робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, заходів щодо раціонального використання та охорони земель.

2.10. Участь у виборі земельних ділянок для розміщення об’єктів будівництва та визначення інвестиційно привабливих земельних ділянок.

2.11. Участь у проведенні земельних аукціонів та конкурсів.

2.12. Здійснення реєстрації і обліку звернень громадян, юридичних та фізичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу, забезпечення своєчасного, правильного та повного їх розгляду.

2.13. Ведення прийому громадян та надання консультацій з питань, що належить до компетенції відділу.

2.14. Взаємодіє з органами державної та виконавчої влади у галузі земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, а також фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності.

2.15. Виконує доручення селищного голови, його заступників та керуючого справами виконавчого комітету.

2.16. Виносить на розгляд селищної ради пропозиції щодо раціонального використання та охорони земель в об’єднаній територіальній громаді.

ІІІ. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує функції

3.1. Здійснює прийом громадян та юридичних осіб. Надає роз’яснення щодо відведення та оформлення земельних ділянок в оренду для будь-якого цільового призначення передбачених законом, передачі земельних ділянок безоплатно у власність, викупу земельних ділянок, припинення користування земельними ділянками, вилучення земельних ділянок для суспільних потреб. Вирішення інших питань передбачених Земельним кодексом та іншими законами України у сфері земельних відносин.

3.2. Проводить розгляд заяв з повним пакетом документів необхідних для вирішення питання по суті.

3.3. Готує проекти рішень ради громади у галузі земельних відносин та проводить їх погодження відповідно до регламенту ради громади.

3.4. Співпрацює з органами виконавчої влади у галузі земельних відносин.

3.5. Вносить пропозиції виконавчому комітету ради щодо погодження поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.

3.6. Виконує доручення селищного голови та його заступників в межах посадової інструкції.

3.7. Здійснює самоврядний контроль за використанням та охороною земель на території громади.

3.8. Виносить на розгляд ради пропозиції щодо раціонального використання та охорони земель у населених пунктах Котелевської  селищної ради.

3.9. Готує матеріали про факти порушень природоохоронного законодавства на території Котелевської селищної ради.

3.10. Вдосконалює форми і методи роботи з документами із врахуванням застосування оргтехніки та засобів обчислювальної техніки. Сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

IV. Права працівників відділу

4.1. Вивчати стан законодавчої бази у галузі земельних відносин.

4.2. Одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету, селищної ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час погодження документів при розгляді питань в галузі земельних відносин, екології та раціонального природокористування. Брати участь у розробленні програм щодо використання та охорони земель, проведення інвентаризації земель у населених пунктах, визначення меж прибудинкових територій багатоповерхових будинків та інших програм, пов’язаних із земельними ресурсами громади та інших нормативних актів, що розробляються з метою врегулювання земельних відносин в Україні.

4.3. Виносити на розгляд ради громади рішення з питань, що віднесені до компетенції відділу.

4.4. Начальник та працівники відділу мають право одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від інших структурних підрозділів ради, виконавчого комітету та інших установ та організацій, пов’язаних з роботою в галузі земельних відносин, екології та раціонального природокористування при розгляді питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.5. Брати участь в засіданнях постійної комісії ради.

4.6. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами ради, відділами виконавчого комітету, а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

4.7. Використовувати систему зв’язку і комунікацій, що існують у селищній раді.

4.8. Надавати пропозиції голові громади щодо організації роботи відділу та вдосконалення роботи відповідних управлінь та відділів при співпраці з ними при розгляді питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.9. Начальник відділу здійснює прийом представників підприємств та організацій, фізичних осіб-підприємців (юридичні особи), громадян та надає їм консультації щодо вирішення земельних питань, питань екології та раціонального природокористування.

V. Організація роботи відділу

5.1. Відділ виконавчого комітету ради громади очолює начальник. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує заступник начальника  відділу відповідно до розпорядження голови громади.

5.2. Начальник відділу та його працівники призначаються на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови громади.

5.3. Службові обов’язки працівників визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються головою громади, а також внутрішнім розподілом обов’язків у відділі.

5.4. Порядок планування роботи відділу здійснюється начальником відділу.

5.5. На посаду начальника відділу, призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування – не менше 3 років або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як 4 роки.

5.6. У підпорядкуванні начальника відділу перебувають працівники відділу, які діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджені селищним головою.

VI. Організаційно-правовий статус начальника відділу

6.1. Здійснює свою діяльність у межах наданих повноважень відповідно до Положення про відділ, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, організовує, очолює та забезпечує їх виконання.

6.2. Повинен знати Конституцію України, нормативно-правові акти, що стосуються державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, закон України "Про місцеве самоврядування України", Земельний кодекс України, Закони України «Про оренду землі», «Про землеустрій», "Про охорону навколишнього природного середовища України", Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента України, рішення селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядження селищного голови, та інші піднормативні акти, що застосовуються у галузі земельних відносин, правила поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування, правила та норми охорони праці і протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

6.3. В своїй діяльності керується даним Положенням, Конституцією України, законом України "Про місцеве самоврядування України", Земельним кодексом України, Законами України «Про оренду землі», «Про землеустрій», "Про охорону навколишнього природного середовища України", постановами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, рішеннями ради громади та її виконавчого комітету,

розпорядженнями сільського голови, та іншими нормативними та піднормативними актами, що застосовуються у галузі земельних відносин.

6.4. Розробляє і вносить на затвердження голові громади посадові інструкції працівників відділу.

6.5. Забезпечує виконання роботи ради громади та виконавчого комітету з питань, що стосуються відділу, доручень керівництва.

6.6. Координує взаємодію відділу з іншими структурними підрозділами ради громади. Організовує роботу відділу щодо виконання покладених на відділ завдань. 

6.7. Бере участь у засіданнях ради громади, нарадах голови громади у разі розгляду питань, які стосуються компетенції відділу.

6.8. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

6.9. Бере участь у розробленні нормативно-правових актів.

6.10. Представляє відділ у державних установах та громадських організаціях з питань, віднесених до його компетенції.

6.11. Вживає заходи, щодо своєчасного розгляду відділом заяв та скарг громадян.

VІI. Взаємодія відділу

7.1. При вирішенні питань у межах наданих повноважень взаємодіє з:

7.1.1. керівництвом селищної ради щодо отримання доручень та надання аналітичних та інформаційних матеріалів щодо підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів;

7.1.2.виконавчими органами Котелевської селищної ради:

щодо розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію, участі в особистому прийомі громадян селищним головою, у засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах, виконання контрольних документів, складання номенклатури справ, ведення діловодства та архівної справи; щодо формування кадрового резерву, проведення щорічної оцінки, атестації, підвищення кваліфікації, декларування доходів, оформлення відпусток, відряджень; юридичною службою щодо погодження організаційно-розпорядчих документів та отримання правової допомоги при вирішенні завдань відділу;

7.1.3. іншими виконавчими органами селищної ради, органами державної виконавчої влади, правоохоронними органами, підприємствами, організаціями та установами комунальної власності, а також з іншими підприємствами незалежно від форм власності щодо обміну інформацією та відповідною документацією в процесі виконання доручень керівництва Котелевської селищної ради.

 VІІI. Відповідальність відділу та начальника відділу

8.1. Начальник відділу несе персональну відповідальність за несвоєчасне і неякісне виконання завдань, функцій покладених на відділ, передбачених цим положенням та посадовими інструкціями.

8.2. Працівники відділу несуть відповідальність за недотримання Положення про відділ, бездіяльність або невиконання наданих прав; порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики, поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

8.3. У разі неналежного виконання своїх обов’язків несуть відповідальність відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”.

8.4. Несуть відповідальність за збереження документів, які надійшли у відділ.

 ІX. Заключні положення.

9.1. Відділ утворений без статусу юридичної особи публічного права. Матеріально - технічне забезпечення діяльності відділу здійснює виконавчий комітет Котелевської селищної ради. Розрахункові операції здійснюються через відділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету селищної ради.

Структуру, граничну чисельність відділу затверджує Котелевська селищна рада. Штатний розпис відділу затверджується селищним головою межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених селищною радою.

9.2. Котелевський селищний голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань земельних відносин.

9.3. Припинення діяльності відділу проводиться Котелевською селищною радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Сідненко Н.П.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь