A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

Порядок використання коштів, передбачених в селищному бюджеті для надання грошової допомоги, соціальних гарантій та пільг громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених в селищному бюджеті для надання грошової допомоги, соціальних гарантій та пільг громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян

 

1. Порядок використання коштів, передбачених в селищному бюджеті для надання грошової допомоги, соціальних гарантій та пільг громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян (далі - Порядок), розроблений відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання  Програми підтримки соціально-вразливих верств населення Котелевської селищної територіальної громади «ТУРБОТА» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням третьої сесії восьмого скликання Котелевської селищної ради від 23 грудня 2020 року № 68 «Про затвердження Програми підтримки соціально-вразливих верств населення Котелевської селищної територіальної громади «ТУРБОТА» на 2021-2025 роки» (зі змінами).

2. Порядок надання грошової допомоги, соціальних гарантій та пільг окремим категоріям громадян Котелевської селищної ради.

2.1. Одноразова грошова допомога громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах надається у розмірах:

громадянам, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування (у тому числі за межами області) - до 2 тисяч гривень, а у надзвичайно складних випадках – до 10 тисяч грн.;

громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, станом здоров'я, соціальним становищем - до 2 тисяч гривень;

громадянам у разі пожежі, стихійного лиха - до 10 тисяч гривень;

онкохворим дітям віком до 18 років - до 5 тисяч гривень;

онкохворим дітям віком до 18 років у надзвичайно складних випадках, які потребують дороговартісного лікування - до 10 тисяч гривень;

учасникам бойових дій, що брали участь в Антитерористичній операції, Операції об’єднаних сил, які потребують дороговартісного та довготривалого лікування – до 5 тисяч гривень.

Для отримання грошової допомоги громадяни  можуть письмово звертатися до відділу соціального захисту населення  та надання соціальних послуг Котелевської селищної ради з заявою, до якої додаються документи:

копія паспорта громадянина України,  при наявності ID – картки також додається витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

довідка з лікувального закладу про необхідність лікування (за потреби);

довідка про склад сім’ї;

копія документа, що підтверджує родинний зв’язок (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб та інше) у разі, коли допомога надається членам сім’ї;

довідка про доходи членів родини за останні шість місяців, що передують місяцю звернення;

копія акту про пожежу (за потреби);

копія посвідчення, що визначає статус заявника;

акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника;

відомості про особистий банківський рахунок заявника;

згода на обробку та використання персональних даних.

Допомога надається заявнику один раз на рік. У виключних випадках (стихійне лихо, пожежа, тяжке захворювання, операція, поранення під час проходження військової служби) допомога може надаватися повторно.

2.2. Одноразова допомога на поховання ветеранів війни та учасників бойових дій, в тому числі тих, що брали участь в Антитерористичній операції, Операції об’єднаних сил; поховання одиноких  громадян та громадян, що не досягли на день смерті пенсійного віку, не отримували соціальної допомоги, не працювали і не перебували на обліку в центрі зайнятості (за потреби) надається в розмірі – до 3 тисяч гривень.

Для отримання одноразової допомоги, громадяни  можуть письмово звертатися до відділу соціального захисту населення  та надання соціальних послуг Котелевської селищної ради з заявою, до якої додаються документи:

копія паспорта громадянина України, при наявності ID – картки також додається витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); 

довідка про склад сім’ї;

витяг (оригінал) з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (за потреби);

копія свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

копія свідоцтва про народження дитини - для виплати грошової допомоги одному з батьків або дітей;

копія свідоцтва про смерть (на поховання);

довідка про здійснення поховання;

довідки про те, що померла особа не перебувала на обліку в Управлінні Пенсійного фонду, управлінні соціального захисту населення, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; центрі зайнятості;

акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника;

відомості про особистий банківський рахунок заявника;

згода на обробку та використання персональних даних.

2.3. Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»;

Виплату проводити через Управління соціального захисту населення, виділивши кошти на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

2.4. Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі».

 Виплату проводити через Управління соціального захисту населення виділивши кошти на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

2.5. Одноразова допомога на відшкодування (один раз на рік) вартості проїзду до санаторію та в зворотному напрямку громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції (далі - Чорнобильська АЕС). Відшкодування вартості квитка надається у відсотках, відповідно до категорії заявника.

Для відшкодування проїзду громадяни  можуть письмово звертатися до відділу соціального захисту населення  та надання соціальних послуг Котелевської селищної ради з заявою, до якої додаються документи:

копія паспорта громадянина України , при наявності ID – картки також додається витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

копія  довідки  про  присвоєння  реєстраційного  номера  облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті); 

копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

оригінали проїзних документів (квитки);

відомості про особистий банківський рахунок заявника;

згода на обробку та використання персональних даних.

2.6. Одноразова щорічна допомога учасникам бойових дій, що брали участь в Антитерористичній операції, Операції об’єднаних сил до Дня захисника України надається в розмірі – до 1 тисячі гривень.

Для отримання грошової допомоги, громадяни  можуть письмово звертатися до відділу соціального захисту населення  та надання соціальних послуг Котелевської селищної ради з заявою, до якої додаються документи:

копія паспорта громадянина України, при наявності ID – картки також додається витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

копія посвідчення учасника бойових дій;

відомості про особистий банківський рахунок заявника;

згода на обробку та використання персональних даних.

2.7. Щомісячна грошова допомога (або одноразово за заявою отримувача) дітям, батьки яких брали участь в Антитерористичній операції, Операції об’єднаних сил, смерть яких пов’язана з виконання обов’язків військової служби, проходженням військової служби та захистом Батьківщини надається в розмірі прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Для отримання грошової допомоги, громадяни  можуть письмово звертатися до відділу соціального захисту населення  та надання соціальних послуг Котелевської селищної ради з заявою, до якої додаються документи:

копія паспорта громадянина України, при наявності ID – картки також додається витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання  заявника або законного представника;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті) заявника або законного представника;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія посвідчення дитини військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби;

відомості про особистий банківський рахунок заявника;

згода на обробку та використання персональних даних.

2.8. Щомісячна грошова допомога, як додаткова пільга (крім передбаченої законодавством пільги у розмірі 50% знижки з оплати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами) у розмірі 50% знижки з оплати за житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих та зниклих безвісті учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та учасників бойових дій на території інших держав.

Відшкодування додаткової пільги за житлово-комунальні послуги, в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами проводити згідно наданих списків управлінням соціального захисту населення про суми нарахованої пільги. Таке відшкодування проводиться у вигляді матеріальної допомоги чи компенсаційної виплати ( у розмірі нарахованої пільги або фіксованої суми).

Для відшкодування пільги, громадяни  можуть письмово звертатися до відділу соціального захисту населення  та надання соціальних послуг Котелевської селищної ради з заявою, до якої додаються документи:

копія паспорта громадянина України, при наявності ID – картки також додається витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання  заявника або законного представника;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

копія посвідчення члена сім’ї загиблого чи зниклого безвісті учасника

Антитерористичної операції або документів, які підтверджують факт пропажі безвісти військовослужбовця;

 довідки про склад сім’ї;

відомості про особистий банківський рахунок заявника.

2.9. Одноразова допомога сім’ям на поховання учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І категорії з числа тих, які не мали статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС віднесених до категорії ІІ та ІІІ надається в розмірі – до 2  тисяч гривень.

Для отримання грошової допомоги, громадяни можуть письмово звертатися до відділу соціального захисту населення  та надання соціальних послуг Котелевської селищної ради з заявою, до якої додаються документи:

копія паспорта громадянина України, при наявності ID – картки також додається  витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстра-ції місця проживання  заявника або законного представника;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

копія свідоцтва про смерть;

копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

довідка про здійснення поховання;

відомості про особистий банківський рахунок заявника;

згода на обробку та використання персональних даних.

2.10. Одноразова компенсація за втрату годувальника дружинам померлих учасників ліквідації на ЧАЕС, які не досягли пенсійного віку та дружинам тих померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, смерть яких не пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи надається в розмірі- до 2 тисяч гривень.

Для отримання одноразової компенсації, громадяни (не раніше ніж через шість місяців після смерті особи)  можуть письмово звертатися до відділу соціального захисту населення та надання соціальних послуг Котелевської селищної ради з заявою, до якої додаються документи:

копія паспорта громадянина України, при наявності ID – картки також додається витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання  заявника або законного представника;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

копія свідоцтва про смерть;

копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

копія свідоцтва про шлюб (за потреби);

довідка про неотримання одноразової компенсації сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою з управління соціального захисту населення;

відомості про особистий банківський рахунок заявника;

згода на обробку та використання персональних даних.

2.11. Щорічна одноразова матеріальна допомога ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС, їх вдовам та дітям до 6 років до Дня Чорнобильської трагедії надається в розмірі – до 1 тисяч гривень.

Для отримання щорічної одноразової допомоги, громадяни  можуть письмово звертатися до відділу соціального захисту населення  та надання соціальних послуг Котелевської селищної ради з заявою, до якої додаються документи:

копія паспорта громадянина України, при наявності ID – картки також додається витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання  заявника або законного представника;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, відповідно до статусу заявника;

копія свідоцтва про народження дитини;

відомості про особистий банківський рахунок заявника або законного представника;

згода на обробку та використання персональних даних.

2.12. Одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій, місце проживання яких зареєстровано на території Котелевської селищної ради, що вперше брали участь в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил надається в розмірі – до 5 тисяч гривень.

Для отримання одноразової допомоги, громадяни  можуть письмово звертатися до відділу соціального захисту населення  та надання соціальних послуг Котелевської селищної ради з заявою, до якої додаються документи:

копія паспорта громадянина України, при наявності ID – картки також додається витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання  заявника або законного представника;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

довідка (її нотаріально завірена копія або копія завірена військовим комісаром), видана та скріплена печаткою уповноважених органів, зокрема: Міністерства оборони України (військовими комісарами, військовими частинами тощо), Національної поліції України або їх територіальними органами, довідки та інші письмові документи, які підтверджують факт участі в операції об'єднаних сил, або копії посвідчень учасника бойових дій (за наявності);

відомості про особистий банківський рахунок заявника;

згода на обробку та використання персональних даних.

2.13. Відшкодування наданих пільг з послуг зв’язку окремих категорій громадян (абонентна плата за користування стаціонарними телефонами). Право на пільги за користування послугами зв’язку поширюється на осіб, які проживають на території Котелевської територіальної громади:

інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни, члени сімей загиблих (померлих) відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

ветерани військової служби та органів внутрішніх справ;

вдови ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ;

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І та ІІ категорії;

дружини померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою I та II категорії;

багатодітні сім’ї.

Пільги надаються на оплату послуг зв`язку (абонентна плата за користування стаціонарним телефоном). Плата за інші супутні послуги сплачується споживачами самостійно згідно з діючими тарифами.

2.14.   Відшкодування витрат на медичні послуги щодо зубопротезування учасників бойових дій: АТО, ОСС, воїнів-інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на ЧАЕС (1 та 2 категорія).

Для отримання медичної послуги громадяни  можуть звертатися до комунального некомерційного підприємства «Котелевська лікарня планового лікування» Котелевської селищної ради з заявою, до якої додаються документи:

копія паспорта громадянина України, при наявності ID – картки також додається витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

копія посвідчення учасника бойових дій;

згода на обробку та використання персональних даних.

2.15. Відшкодування витрат за тимчасове перебування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у притулках та інше.

3. Умови надання грошової допомоги, соціальних гарантій та пільг окремим категоріям громадян Котелевської селищної ради:

3.1. Головним розпорядником коштів, що надаються згідно з цим Порядком, є Котелевська селищна рада.

3.2. Допомога надається громадянам, які проживають на території Котелевської селищної ради.

3.3. Відділ соціального захисту населення та надання соціальних послуг проводить обстеження матеріально - побутових умов проживання заявника та його сім’ї (за необхідності).

3.4. Рішення про надання грошової допомоги та її розмір (або відмови у наданні) приймається комісією. Склад комісії та положення, що регламентує її діяльність, затверджуються розпорядженням селищного голови.

3.5. Розмір допомоги визначається, виходячи із суми коштів, затверджених в селищному бюджеті на реалізацію заходів Програми підтримки соціально-вразливих верств населення Котелевської селищної територіальної громади «Турбота» на 2021-2025 роки.

3.6. Рішення комісії є підставою для розгляду питання на засіданні сесії Котелевської селищної ради.

4. Виплата грошової допомоги, соціальних гарантій та пільг окремим категоріям громадян Котелевської селищної ради:

4.1. Виплата грошової допомоги та пільг здійснюється відділом з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету селищної ради на підставі рішення сесії Котелевської селищної ради.

4.2. Виплата допомоги здійснюється перерахуванням коштів на особистий банківський рахунок заявника або через відділення поштового зв’язку за місцем проживання.

4.3. Фінансова звітність про використання коштів складається і подається в установленому порядку.

 

 

Заступник селищного голови                                               Ольга САЄНКО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь