A A A K K K
для людей із порушенням зору
Котелевська селищна рада
Полтавського району Полтавської області

Положення про відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Котелевської селищної ради

Дата: 16.02.2021 15:24
Кількість переглядів: 288

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення п’ятої позачергової

сесії селищної ради

восьмого скликання

29.01.2021 № 117

 

Положення

про відділ охорони здоров’я виконавчого комітету

Котелевської селищної ради

 

1.Загальні положення

1.1.Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Котелевської селищної ради (далі – відділ) є структурним підрозділом  виконавчого комітету Котелевської селищної ради, який утворюється селищною радою, є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила, підпорядковується виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, заступнику селищного голови, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я, наказами директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями селищного голови, рішеннями сесій селищної ради та виконавчого комітету, даним Положенням та іншими нормативними актами.

2. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, організація виконання на території Котелевської селищної ради відповідних державних і місцевих соціально-економічних медико – санітарних і оздоровчо – профілактичних програм, надання якісних медичних послуг населенню через мережу комунальних медичних закладів.

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Забезпечує виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критерії в та вимог, спрямованих на додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державних стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій, підвищення якості надання медичних послуг, збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення.

Нормативна і програмна підтримка закладів, установ і підприємств зазначеної сфери.

3.2. Забезпечує діяльність закладів охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності Котелевської селищної ради. Прогнозує розвиток мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

3.3. Координує діяльність закладів охорони здоров’я усіх форм власності, розташованих на території селищної ради. Забезпечує їх взаємодію з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями.

3.4.Бере участь у формуванні і реалізації кадрової політики у сфері охорони здоров’я в інтересах територіальної громади селища.

3.5.Готує проекти рішень селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, в т.ч. нормативного характеру з питань діяльності медичної галузі.

3.6. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу за встановленим графіком.

3.7. Розробляє та подає в установленому порядку пропозиції до проекту програми соціально-економічного розвитку та проекту місцевого бюджету, забезпечує у межах своїх повноважень їх виконання;

3.8. Бере участь у підготовці звітів селищного голови і виконавчого комітету для їх розгляду на сесії селищної ради;

3.9. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові;

3.10.Здійснює контроль за дотриманням законодавства та державних стандартів в сфері охорони здоров'я.

3.11.Вивчає потребу закладів охорони здоров'я у фінансових, матеріаль них та кадрових ресурсах, проводить аналіз ефективності їх використання.

3.12. Здійснює контроль за закупівлею медичного обладнання, лікарських засобів, спеціальних санітарних транспортних засобів, що централізовано постачаються за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів.

3.13.Зздійснює контроль за якістю та обсягами лікувально-профілактич ної допомоги, що надається населенню громади закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування.

3.14. Проводить аналіз показників стану здоров'я населення, виконання заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності населення громади, пропагування здорового способу життя.

3.15. Сприяє відповідно до законодавства проведенню заходів щодо підтримки санітарно-епідемічного благополуччя населення громади;

3.16. Координує в установленому порядку роботу із забезпечення надання медико-санітарної допомоги населенню Котелевської селищної ради  під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.17. Виконує інші, покладені на нього функції та завдання.

4. Відділ має право:

4.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення надання медичних послуг на території громади.

4.2. Подавати пропозиції до проекту бюджету Котелевської селищної ради з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для вирішення питань, що належать до компетенції відділу.

4.5. Одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції.

4.6. Вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, сімей.

5. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою згідно із законом «Про службу в органах місцевого самоврядування».

7. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) несе персональну відповідальність за забезпечення виконання у повному обсязі та в установлені строки завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії ради, виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, іншими документами, що підлягають контролю, реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

3) подає на затвердження сесії селищної ради положення про відділ;

4) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними;

5) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради та виконавчого комітету;

6) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

7) звітує перед селищним головою, виконавчим комітетом, сесією ради про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету ради, сесії селищної ради питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може входити до складу дорадчих органів, утворених виконавчим комітетом селищної ради;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;

11) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Котелевської селищної ради, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва селищної ради;

12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб структурного підрозділу;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

14) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) організовує інформаційне забезпечення роботи відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

8. Начальник відділу може мати заступника, який призначається на поса-ду та звільняється з посади селищним головою згідно із законом «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Працівники відділу – посадові особи місцевого самоврядування, призначаються і звільняються з посади селищним головою.

9. Гранична чисельність та структура відділу затверджуються селищною радою. Штатний розпис відділу затверджується селищним головою в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених селищною радою.

10. Відділ утворений без статусу юридичної особи публічного права. Матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу здійснює виконавчий комітет Котелевської селищної ради. Розрахункові операції здійснюються через відділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету селищної ради.

11. Внесення змін та доповнень до Положення, визнання його таким, що втратило чинність, здійснюється селищною радою.

12. Припинення діяльності відділу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), або ліквідації – за рішенням селищної ради.

 

Секретар селищної ради                                                         Сідненко Н.П.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь